Skolprojekt Arkitekturmuseet. Logotyp, visitkort, brev.