Formgivning och produktion av identiteter, hemsidor, förpackningar, böcker och tidningar.
Mail: lu.kowski@hotmail.com
Tel: +46 700 660 780