Formgivning och produktion av identiteter, hemsidor, förpackningar, böcker, tidningar m.m. 
Mail: lu.kowski@hotmail.com
Tel: 0700 660 780